Tweedehands Depasse junior
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPASSE S.A.
Rue des Vieux-Prés 103
B-6860 Léglise
Belgique

DEPASSE S.A.
Rue de la Papeterie, 15
F59186 Anor
France

 

 

 

DEPASSE
Tweedehands
Promethee
 

Technische kenmerken


  • Een serie waterdichte en afgeschermde weerstanden uit roestvrij staal voor het verwarmen van de vloer.
  • Twee verlichte drukknopschakelaars voor de bediening van de vloerenwarming en de gewelfverwarming.
  • Een draaiknopschakelaar voor de bediening van de verwarming van de stoomapparaten.
  • Een programmator die de vloer-en bovenwarmte onafhankelijk van elkaar kan regelen en het totaal aan te sluiten vermogen beperkt.
  • De verhouding vloerwarmte/bovenwarmte kan op ieder ogenblik geregeld worden en dit afzonderlijk voor iedere bakkamer.


  • Tafelkast en dampkap voorzien van een dampafzuiger.

  • Twee kolonen links en rechts van de inschietdeuren die een beetje naar voor zijn geplaatst ten opzichte van de inschietdeuren en warop de bediendingsschakelaars zijn  aangebracht door: de stoomapparaten, de dampafzuiger, de hoofdschakelaar, de verlichting, een digitale temperatuurregelaar, digitale tijdsklokjes, de schakelaars voor de gewelf-en vloerverwarming.

  • Een schakelaar groepeert alle vermogenstoestellen zoals automatische zekeringen, hoofdschakelaar, de contactsluiters (contactoren) voor de verschillende circuits, de veiligheidstransformator en de schakelklemmen.


Deze oven is voorzien van een dubbele wand. Het binnenste gedeelte vormt de wanden van de bakkamers en het buitenste gedeelte, uit roestvrij staal, vormt de buitenwand van de oven. Deze twee wanden worden onafhankelijk van elkaar geplaatst (zonder warmtebrug) en zijn geďsoleerd met steenwol (230 cm dik) en ceramische vezels met een hoog isolerend vermogen.

Tussen de bakkamer is er een isolatie van ceramische vezels voorzien, wat toelaat de bakkamers onafhankelijk van elkaar op te warmen..

FRUCTICAR | FRUCTIDOR | FRUCTIRAPIDE | PROMETHEE | ROTATIE | MODUL | VENTIEL | OP HOUT | TWEEDEHANDS
Dienst & Waarborg | Nieuws | Aanwendingsaanbod | Contact | Documentatie | Toekomst traditie | Home Page